Sıvı Nitrojen Gazı

Atmosferin %78'ini oluşturan azot iki temel özelliğiyle, bir çok endüstride yoğun olarak kullanılan bir gazdır. Azot bir çok malzemeye karşı inert olup, sıvı halde iken oldukça soğuktur. Bu özellikler azotu vazgeçilmez ve emniyetli bir soğutucu ve dondurucu yapar. Normal şartlar altında, kimyasal olarak reaksiyona girmez. Azot atmosferi altında yanma reaksiyonlarının yanı sıra birçok kimyasal reaksiyonun gerçekleşmesi engellenebilir. Yakın bir geçmişe kadar önemi anlaşılmayan azot, günümüzde teknolojik gelişmelerin paralelinde kullanımı en hızlı artan, her geçen gün yeni kullanım alanı bulan değerli bir endüstriyel gazdır.

Endüstriyel anlamda ve büyük miktarlarda sıvılaştırılmış havadan destilasyon yoluyla üretilir. Dondurucu bir sıvı olup canlı dokuyla temas etmesi halinde ani donmaya ve buz ısırığı (Frost-Bite) olarak bilinen olayın meydana gelmesine neden olur.

Suyun donma noktasının çok altındaki sıcaklıklarda kalabilme özelliği (-196°C), sıvı azotun çok değişik alanlarda kullanımını mümkün kılar.
Kullanım Alanları
Amonyak Sentezinde 
Kimya, Tekstil, Gıda, Boya Sanayinde İnert Atmosfer Sağlamada 
Aşırı Yanıcı Sıvıların Azot Basıncı Altında Transferinde 
Elektronik Sanayisinde (Ampul İmalâtında) 
Gıda Sanayisinde Yiyeceklerin Şoklanması ve Uzun Süre Muhafaza ile Nakillerinde 
Nükleer Reaktörlerde 
Yenilebilen Yağların Oksidasyonunun Önlenmesinde 
Tanker, Boru Hattı ve Rafinerilerin Temizlenmesinde 
Tahıl Silolarında 
Isıl İşlem Fırınlarında Kontrollü Atmosfer Sağlanmasında 
Cam ve Çelik Yapımında 
Kömür Madenlerinin Güvenliğinde ve Yangın Söndürmede 
Fermantasyonda 
Gıda ve Hassas Nesnelerin Paketlenmesinde 
Petrol ve Gaz Kuyularının Tahriklendirilmesinde 
Doku Dondurma ve Saklama
Metallerin Sıkı Geçme İşlemleri 
Kalıplamada, Film Ekstrüzyonda ve Proses Ekipmanlarında Soğutucu Olarak 
Proses Solventlerinin Geri Kazanımı 
Kimyasal Ayıraç ve Ayıraç Taşıyıcı Olarak