Likit Oksijen Gazı

Likit oksijen sistemleri döner fırınların ve potaların kullanıldığı metalürji sektörüne hitap etmektedir.

Yanmayı oluşturan unsurlardan biri yakıt ise havadır. Maden sektöründe kullanılan ocaklarda hava bir körük vasıtasıyla sağlanır. Körük içerisindeki havanın %20,01‘i oksijen geri kalanı ise çoğunluğu azot ve diğer gazlardır. İnert olan azot gazı ortam içerisindeki alev sıcaklığını düşürdüğü gibi ortamdaki ısının baca gazıyla taşınarak kaybedilmesine sebep olmaktadır.
Yanma esnasında ortama saf oksijen vererek; ısı geçiş veriminde artış, baca gazı hacminde düşüş, yakıt tasarrufu, alev özelliklerinde iyileşme ve üretimde artış sağlanır.

Likit oksijen tesisi örnek uygulamaları teknik servisimiz tarafından mobil oksijen ünitemiz ile yapılmaktadır.
Kullanım Alanları
Yaşam Destekleme (Anestezi Sırasında Yaşam Destekleyici Gaz Olarak)
Tıpta (Akciğer Enfeksiyonlarında) 
Balık Üretme Çiftliklerinde (Sudaki Oksijenin Zenginleştirilmesinde)
Atık Su Arıtımı ve Su Oksijenasyonu 
İçme Suyunun Temizlenmesinde 
Demir Çelik Üretimi 
Çelik Çarklarında Karbonun Tasfiyesinde 
Metallerin Kesimi (Kaynak Yapılması ve Sertleştirilme İşlemlerinde) 
Alüminyum, Kurşun, Bakır, Çinko gibi Madenlerin Eritilmesinde 
Asetilen, LPG, Hidrojen gibi Yanıcı Gazların Yanında Yakıcı Olarak 
Kağıt Beyazlatma 
Koku Kontrol 
Fermantasyon 
Kömür Gazlaştırma 
Nitrik Aşıt ve Etilen Üretiminde 
Roket Yakıt Karışımları 
Cam ve Seramik Fırınlarında 
Ozon Üretiminde 
Oksit Yakıt Brülörlerinde 
Kimyasal Oksitleme Proseslerinde