Narkoz Gazı

Prodoksit d’ azot genelde amonyum nitrattan elde edilir. Gaz ticari olarak sıvı veya gaz fazında bulunur. Gaz dikişsiz çelik tüplere doldurulabilir. Bu gaz basınç altında sıvılaştığı, sıcaklık altında gazlaştığı için TSE ‘nin belirlediği (0,75 kg/lt, TS11169‘da) dolum oranına göre dolumu yapılmaktadır. TSE standartlarına göre prodoksit d’ azot’ un standart değeri yoktur. Tüpün dış rengi Râl 7000'dir ve tüpün periyodik bakımı test basıncı 345 ve 450 barlık tüpler için 10 yıl, 225 barlık tüpler için 5 yıldır. (TS 11169)
Fiziksel Özellikleri
Molekül Ağırlığı: 44 g/ mol
Yoğunluğu: 1,226 kg / dm³ 
Kaynama noktası: -88,5°C
Erime Noktası: -102°C
Özgül Ağırlığı: 1,53

Renksiz, hissedilebilir tada ve kokuya sahip, oksitleyici, zehirsiz, narkotik ve basınç altında sıvılaşan bir gazdır.
Oksitleyicidir, yanmaz, fakat yanmayı hızlandırır. Yüksek sıcaklıkta oksijen ve azota ayrışır, oksijensiz uzun süre solunduğunda ölüme yol açabilir. Düşük miktarda merkezi sinir sistemini etkilerken, yüksek miktardada anestezik özellik arz eder.

Prodoksit d’ azot gazı yanmayı destekler, bundan dolayı yağ ve diğer yanıcı maddelerden uzak tutulmalıdır ve asla tüp ve kullanılan teçhizatla doğrudan temasa geçmesine izin verilmemelidir.

Korozif bir gaz olmamasından dolayı, ticari olarak yaygın metaller ile kullanılabilir. Ancak oksitleyici özelliğinden dolayı yüksek basınçta kullanılacak olan malzemeler yağ ve yanıcı maddelerden temizlenmiş olmalıdır.

Kaçak şüphesi var ise tutuşturma kaynaklarını alandan uzaklaştırmalı, alana solunum cihazı takarak girilmeli ve mümkün olduğu kadar çabuk havalandırılmalıdır. Deri ile teması sonucu don yanıkları oluşabilir.
 
Kullanım Alanları
Laboratuvarlarda
Tıp Alanında (Ameliyatlarda Narkoz Bayılmasında)
Gıda Sanayinde (Krema Yapımında)
Otomotiv Endüstrisinde (Motorlarda Üstün Güç Sağlanmasında)