Koruyucu Gazlar

Koruyucu gazlar, gaz altı kaynak yönteminde ark bölgesini tamamen örtmelidir. Ayrıca atmosferin olumsuz etkilerinden korumalıdır. Genel olarak asal gazlar reaksiyona girmedikleri için demir ve dış metallerin kaynağında kullanılır.

Koruyucu gaz kaynağı yöntemlerinde, asal gaz olarak Helyum ve Argon kullanılır. Argon gazı daha çok bakır ve alüminyum gibi metallerde kaynak gazı olarak kullanılır. Argon başka gazlarla belirli oranlarda karıştırılarak çeliklerin kaynağında kullanılır. Argon’a çeşitli oranlarda Oksijen ve Karbondioksit gibi aktif gazlar karıştırılmak suretiyle çok çeşitli kaynaklar içinde kullanılabilecek gaz karışımları da elde edilebilir. 

Bu tür gazlar çelik çekme tüplere veya paletlere sıkıştırılarak doldurulup kullanıma sürülmektedir. Az alaşımlı veya alaşımsız çeliklerde 0-6 mm’ye kadar kalınlıklarda; 6-20 mm‘ye kadar kalınlıklarda; 20 mm’den kalın malzemelerde farklı oranlarda üretilmiş gazlar kullanılmalıdır. 
Koruyucu Gaz Grupları
R Grubu
R grubu içerisinde, azaltılmış etkiye sahip olan argon / hidrojen karışımları bulunmaktadır. R1 grubundaki gazlar, TIG kaynaklarına, plazma kaynaklarına yüksek hidrojen (H) oranına sahip olan 2. alt gruptaki gazlara yönelik argon ve helyuma ek olarak plazma kesme ve kök korumasını da (formasyon gazları) barındırırlar.
I Grubu
I grubunda asal gazlar belirtilmiştir. Burada argon (Ar) ve helyum (He) veya argon - helyum karışımları bulunmaktadır. Bunlar TIG, MIG ve plazma kaynaklarında olduğu gibi aynı zamanda kök koruması için de kullanılırlar.
M Grubu
M1, M2 ve M3 ile alt bölümlere ayrılmış olan büyük M grubu içerisinde MAG kaynağına yönelik gaz karışımları bulunmaktadır. Burada da her bir grup için 3 ya da 4 alt grup bulunmaktadır. Gazlar, oksidasyon tepkimelerine göre M1.1 ila M3.3 arasında düzenlenmişlerdir, bu kapsamda M1.1 daha düşük oksidasyon tepkimesine sahipken, M3.3 en fazla oksidasyon etkisine sahiptir. Bu gazların ana unsuru argondur, aktif bileşenlerde oksijendir (O) veya karbondioksit (CO2) ya da oksijen ve karbondioksit (üç bileşenli gazlar) karışımlarıdır.
C Grubu
MAG kaynağına yönelik gazların serisini, sadece karbondioksit ve karbondioksit - oksijen karışımı bulunan C grubu gazlar izlemektedir. Son grubun Almanya içerisinde kullanım alanı yoktur. C grubu gazları, en fazla oksidasyona uğrayan gazlardır, çünkü CO2, ark yüksek ısılardayken çözünür ve buna bağlı olarak karbon monoksite ek olarak büyük miktarda oksijen ortaya çıkar.
F Grubu
F grubu içerisinde azot (N) ve azot - hidrojen karışımı bulunur. Her iki gaz da plazma kesme ve formasyon için kullanılabilir.