top of page

Asetilen

Asetilen, kimyasal formülü C₂H₂ olan, renksiz, yanıcı ve keskin bir koku içeren bir gazdır. Asetilen, özellikle kaynak ve kesme işlemlerinde kullanılan bir yakıt gazı olarak bilinir.

asetilen
Fiziksel Özellikler
 • Asetilen, oda sıcaklığında ve atmosfer basıncında renksiz bir gazdır.

 • Karakteristik olarak keskin bir kokuya sahiptir.

 • Kaynama noktası -84 °C, donma noktası -80 °C'dir.

 

Üretim
 • Asetilen, kalsiyum karbür ile su arasındaki kimyasal reaksiyon sonucu elde edilir. Bu reaksiyonda ortaya çıkan gaz, ardından arıtma ve depolama işlemlerinden geçirilir.

 • Asetilen üretimi, özellikle kaynak işlemlerinde kullanıldığı için endüstriyel olarak önemlidir.

 

Kullanım Alanları
 • Kaynak ve Kesme: Asetilen, oksijen ile birlikte kullanılarak yüksek sıcaklıklara ulaşan alevlerin elde edilmesini sağlar. Bu özelliği, metal kesme ve kaynak işlemlerinde kullanılmasını mümkün kılar.

 • Metalurji: Asetilen, metalurji alanında kullanılan bir yakıt gazıdır. Özellikle demir ve çelik üretim süreçlerinde kullanılır.

 • Kimya Endüstrisi: Asetilen, organik bileşiklerin sentezinde ve diğer kimyasal süreçlerde bir ara madde olarak kullanılır.

 • Taşıma ve Depolama: Asetilen, taşıma ve depolama için özel olarak tasarlanmış silindirlerde sıvı asetilen veya asetilen içeren bir taşıyıcı içinde depolanabilir.

 • Aydınlatma: Tarih boyunca asetilen, aydınlatma amaçlı kullanılan asetilen lambalarında da kullanılmıştır.

 

Genel Özellikler
 • Günümüzde, çevre dostu alternatif yakıt kaynaklarının gelişmesiyle birlikte, asetilenin yerine daha güvenli ve sürdürülebilir gazlar kullanılmaktadır. Bu gazlar, özellikle çevre dostu ve güvenli enerji üretimine yönelik trendlere uygun olarak tercih edilmektedir.

 

Güvenlik
 • Asetilen, havadan daha ağır olduğu için biriktikçe tehlikeli olabilir. Bu nedenle, özellikle kapalı alanlarda, havalandırma ve güvenlik tedbirleri önemlidir.

 • Patlayıcı bir gaz olduğu için depolama ve taşıma sırasında dikkatli bir şekilde işlenmelidir.

Laboratuvarda Mühendisi
bottom of page