top of page

Azot

Azot, kimyasal sembolü N2 olan, renksiz, kokusuz ve tatsız bir gazdır. Azot, atmosferin büyük bir kısmını oluşturan temel bir elementtir ve birçok endüstriyel, tıbbi ve tarımsal uygulamada kullanılır.

azot
Fiziksel Özellikler
 • Azot, oda sıcaklığında ve atmosfer basıncında renksiz bir gazdır.

 • Kaynama noktası -196 °C, donma noktası -210 °C'dir.

 • Atmosferdeki gazların yaklaşık %78'ini oluşturur.

 

Üretim
 • Azot, genellikle havadan elde edilir. Havada azot, oksijen ve diğer gazlarla birlikte bulunur. Azotun saflaştırılması için fraksiyonel distilasyon gibi teknikler kullanılabilir.

 

Kullanım Alanları
 • Gıda Endüstrisi: Azot, gıda paketleme süreçlerinde kullanılır. Ambalaj içinde oksijeni absorbe ederek, gıdaların raf ömrünü uzatmaya yardımcı olur.

 • Elektronik Endüstrisi: Elektronik cihazların üretimi ve işlenmesinde, özellikle lehimleme işlemlerinde azot kullanılır.

 • Metalurji ve Kaynak: Azot, metal işleme endüstrilerinde atmosferdeki oksijeni ve diğer gazları ortadan kaldırmak için kullanılır.

 • Kimya Endüstrisi: Azot, birçok kimyasal süreçte inert bir atmosfer sağlamak için kullanılır.

 • Tıp ve Sağlık: Azot, kriyoterapi gibi uygulamalarda düşük sıcaklıklar sağlamak için kullanılabilir.

 • Tarım: Azot, bitkilerin büyümesi için gerekli bir besindir. Azotlu gübreler, toprakta bitkilerin büyümesini teşvik etmek için kullanılır.

 

Genel Özellikler
 • Azot gazı, yüksek basınç altında sıvı azot haline getirilebilir. Bu durum, dondurma ve soğutma uygulamalarında kullanılabilir.

 

Güvenlik
 • Azot, solunamaz, kokusuz ve renksiz bir gazdır. Yeterli havalandırma olmaksızın kapalı alanlarda birikmesi tehlikeli olabilir.

Azot, birçok endüstriyel süreçte ve bilimsel uygulamada yaygın olarak kullanılan bir gazdır. Saflığı ve inert özellikleri, çeşitli uygulamalarda güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlar.

Laboratuvarda Mühendisi
bottom of page