top of page

Etilen

Etilen, bitkilerde doğal olarak bulunan bir gaz olup, birçok fizyolojik süreci etkiler. Aynı zamanda endüstriyel olarak üretilen bir kimyasal bileşiktir.

etilen
Fiziksel Özellikler
  • Renksiz ve Kokusuz: Etilen, renksiz ve kokusuz bir gazdır.

  • Bitkilerde Oluşan Bir Hormon: Bitkilerde olgunlaşma, çiçeklenme, meyve tutumu ve yaprak dökümü gibi fizyolojik süreçlerin düzenlenmesinde doğal olarak bulunur.

  • Endüstriyel Üretim: Petrokimya endüstrisinde petrolden elde edilen etilen, plastik, sentetik elyaf ve birçok kimyasal ürünün üretiminde kullanılır.

Üretim
  • Kraking Yöntemi: Bu yöntem, petrokimya endüstrisinde en yaygın olarak kullanılan etilen üretim yöntemidir. Kraking işlemi, ham petrol veya doğal gaz gibi hidrokarbonların yüksek sıcaklık ve basınç altında parçalanmasıyla gerçekleşir. Bu süreçte, hidrokarbonların uzun moleküler zincirleri kısalır ve daha küçük moleküller oluşur. Bu parçalanma süreci sırasında etilen gibi birçok farklı bileşik elde edilebilir.

  • Oksikraking Yöntemi: Bu yöntemde, hidrokarbonlar oksijenle reaksiyona sokulur. Bu reaksiyon, ham petrol, katran veya bitümlü kömür gibi organik malzemelerden etilen ve diğer hidrokarbonların üretiminde kullanılır.

 

Kullanım Alanları
  • Bitki Büyümesi ve Tarım: Tarımsal uygulamalarda, etilen, meyve olgunlaşmasını hızlandırmak veya hasat edilmiş ürünlerin olgunlaşmasını teşvik etmek için kullanılır.

  • Plastik Endüstrisi: Etilen, polietilen gibi plastiklerin ana maddesidir. Polietilen, plastik ambalajlarda, oyuncaklarda ve birçok endüstriyel ve tüketici ürününde yaygın olarak kullanılır.

  • Kimyasal Endüstri: Etilen, çeşitli organik kimyasal bileşiklerin üretiminde kullanılır. Asetaldehit, etilen oksit gibi kimyasalların üretiminde de önemli bir hammaddedir.

Etilenin bitkilerdeki biyolojik etkileri ve endüstriyel kullanımı, tarım ve kimya endüstrilerinde önemli bir rol oynamaktadır. Bitkilerde büyümeyi düzenleyen bir hormon olarak doğal süreçlerin yanı sıra, endüstriyel üretimi de birçok günlük ürünün üretiminde kilit bir bileşen haline getirmektedir.

Laboratuvarda Mühendisi
bottom of page