top of page

Koruyucu Gazlar

Koruyucu gazlar genellikle endüstriyel ve üretim süreçlerinde kullanılan, çeşitli amaçlar için tasarlanmış özel gazlardır. Bu gazlar, özellikle malzeme işleme, kaynak, metal kesme, paketleme ve depolama gibi birçok endüstriyel uygulamada kullanılır. 

koruyucu gazlar
İnert Gazlar
 • Argon (Ar): Kaynak, metal işleme, elektronik üretim gibi birçok endüstriyel uygulamada kullanılır.

 • Helium (He): Yüksek sıcaklıkta metal işleme, bilimsel araştırmalar ve soğutma uygulamalarında kullanılır.

 • Azot (N2): Gıda paketleme, elektronik üretim, kimyasal üretim gibi birçok alanda inert atmosfer sağlamak için kullanılır.

 • Kriyojenik Gazlar (Sıvı Nitrojen, Sıvı Argon): Düşük sıcaklıkta depolama, soğutma ve dondurma uygulamalarında kullanılır.

Oksidasyonu Engelleyen Gazlar
 • Karbon Dioksit (CO2): Gıda paketleme, içecek üretimi, kaynak ve soğutma uygulamalarında kullanılır.

 • Hidrojen (H2): Metal indirgeme, yağ ve margarin üretimi, elektronik üretim gibi birçok alanda kullanılır.

Koruyucu Atmosfer Oluşturan Gazlar
 • Karbon Dioksit (CO2): Gıda ambalajlama, atmosfer kontrolü gerektiren depolama alanları.

 • Azot (N2): Gıda ambalajlama, özel depolama alanları, kimyasal süreçlerde atmosfer kontrolü.

 • Hidrojen (H2): Kimyasal süreçler, metal işleme ve atmosfer kontrolü gerektiren uygulamalarda kullanılır.

 • Argon (Ar): Elektronik üretimi, metal işleme, kaynak gibi uygulamalarda kullanılır.

Sıvı Gazlar
 • Sıvı Nitrojen (N2): Kriyojenik depolama, soğutma, dondurma, bilimsel araştırmalar.

 • Sıvı Argon (Ar): Kriyojenik uygulamalar, metal işleme, lazer kesim, soğutma.

Koruyucu gazlar, malzemelerin işlenmesi sırasında oksidasyonu önleyerek ve reaksiyonları kontrol ederek kullanılarak ürün kalitesini artırabilir ve malzeme ömrünü uzatabilir. Bu gazlar genellikle inert özelliklere sahiptir, yani kimyasal reaksiyonlara girmezler, bu nedenle malzemelerin bozulmasını önlerler.

Laboratuvarda Mühendisi
bottom of page