top of page

Nitrojen

Nitrojen, renksiz, kokusuz ve inert bir gazdır. Havada büyük oranda bulunan azotun ayrıştırılmasıyla elde edilir. Gıda endüstrisinde paketleme ve depolama, elektronik üretim, kimyasal süreçler, tıp alanında soğutucu olarak, ve yüksek basınçlı testlerde yaygın olarak kullanılır.

nitrojen
Fiziksel Özellikler
 • Renksiz ve Kokusuz: Nitrojen, renksiz ve kokusuz bir gazdır, bu nedenle gözle görülemez ve doğal olarak algılanmaz.

 • İnert: Nitrojen, atmosferdeki diğer gazlarla reaksiyona girmeyen inert bir gazdır.

 • Yoğunluk: Hava ile karıştığı için atmosferin büyük bir kısmını oluşturur ve hava yoğunluğundan biraz daha hafif bir gazdır.

Üretim
 • Hava Damıtma: Nitrojen genellikle havanın damıtılmasıyla üretilir. Havada yaklaşık olarak %78 oranında azot bulunur, bu nedenle havanın sıvılaştırılması ve fraksiyonlaşması ile elde edilebilir.

 • Ammonyak Çözeltisi: Nitrojen, amonyak çözeltisinin elektrolizi sırasında da üretilebilir.

 

Kullanım Alanları
 • Gıda Endüstrisi: Nitrojen, gıda ürünlerinin paketlenmesinde ve depolanmasında kullanılır. Modifiye atmosfer paketleme (MAP) işlemlerinde ve dondurma uygulamalarında etkili bir inert gaz olarak kullanılır.

 • Elektronik Endüstrisi: Elektronik cihazların üretiminde ve depolanmasında, özellikle hassas bileşenlerin korunmasında inert atmosfer sağlamak için kullanılır.

 • Kimyasal Endüstri: Kimyasal süreçlerde reaktan, soğutucu veya inert gaz olarak kullanılabilir.

 • Tıp ve Sağlık: Nitrojen, medikal uygulamalarda soğutucu olarak kullanılabilir. Ayrıca cerrahi alanlarda kullanılan cerrahi lazer sistemlerinde de yer alabilir.

 • Yüksek Basınçlı Testler: Nitrojen, yüksek basınçlı testlerde basınçlandırma ve test gazı olarak kullanılabilir.

 

Güvenlik
 • Nitrojen, atmosferde zaten bulunan bir gaz olduğu için genellikle güvenli kabul edilir.

 • Ancak, kapalı alanlarda nitrojenin büyük miktarlarda yayılması, oksijen seviyelerini düşürebilir ve bu da solunum sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, kapalı alanlarda nitrojen kullanımı dikkatlice yönetilmelidir.

Nitrojen, endüstriyel, bilimsel ve medikal birçok uygulamada yaygın olarak kullanılan önemli bir gazdır.

Laboratuvarda Mühendisi
bottom of page