top of page

Narkoz

Narkoz, genellikle cerrahi işlemler sırasında ağrıyı engellemek ve bilinci değiştirmek amacıyla kullanılan inhalasyon anestezikleridir. Bu gazlar, genellikle bir solunum sistemine bağlı olarak hasta tarafından solunur.

narkoz
Temel Türleri

Azot Protoksit (N2O - Gülme Gazı):

 • Amaç: Hafif anestezi ve ağrı kontrolü.

 • Özellikler: Renksiz ve kokusuz bir gazdır.

 • Kullanım Alanları: Diş hekimliği, bazı cerrahi müdahaleler.

Halotan, İzofluran, Sevofluran gibi Halojenli Gazlar:

 • Amaç: Derin genel anestezi sağlamak.

 • Özellikler: Renksiz, uçucu sıvılar veya gazlardır.

 • Kullanım Alanları: Genel cerrahi, yoğun bakım uygulamaları.

Kullanılan Gazlar ve Türleri

Azot Protoksit (N2O):

 • Özellikler: Hafif anestezi sağlar, ağrı eşiğini artırır ve rahatlama sağlar.

 • Güvenlik: Yüksek dozlarda kullanımı potansiyel olarak tehlikeli olabilir.

Halojenli Gazlar (Halotan, İzofluran, Sevofluran):

 • Özellikler: Derin genel anestezi sağlar, hızlı etki gösterir.

 • Güvenlik: Dozaj dikkatlice kontrol edilmelidir, özellikle solunum sistemine olan etkileri izlenmelidir.

 
Uygulama
 • Narkoz gazları genellikle bir solunum sistemine entegre edilmiş anestezi makinesi aracılığıyla hasta tarafından solunur.

 • Gazlar, belirli bir konsantrasyonda ve oranlarda karıştırılarak kullanılır.

 
Güvenlik
 • Narkoz gazlarının uygulanması, uzman anestezi uzmanları tarafından kontrol edilmelidir.

 • Hastanın genel sağlık durumu, yaş, alerjiler ve diğer faktörler dikkate alınarak uygun anestezi tipi seçilir.

 • Monitörler aracılığıyla hasta vital parametreleri sürekli olarak izlenir.

Narkoz, tıbbi prosedürler sırasında rahatlatma, ağrı kontrolü ve bilinci değiştirme sağlamak için önemli bir rol oynar. Ancak, uzman kontrolü altında ve uygun dozlarda kullanılmalıdır.

Laboratuvarda Mühendisi
bottom of page