Medikal Gazlar

Tıbbi amaçla kullanılan azot, sıvı veya gaz fazlarında hastanelere ve sağlık merkezlerine sunulur. Sıvı seçeneğinde tercih edilmesi durumunda çift cidarlı, vakum ve perlit malzemesi ile yalıtılmış özel kriyojenik tanklar içinde depolanır ve nakledilir. Gaz fazda ise, basınç altında boru hattı ile veya basınca dayanıklı, dikişsiz çelik tüpler içinde sıkıştırılmış olarak tedarik edilir.